Politika zasebnosti

Naše podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naše spletne strani in naših storitev, zato bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletnih strani aritmija-srca.si.si o varovanju njihove zasebnosti. Upoštevajte, da lahko to politiko posodobimo o čemer vas bomo obvestili z objavo na naši spletni strani, Prosimo vas, da spremljate obvestila o posodobitvah in se seznanite z najnovejšo verzijo politike zasebnosti pred uporabo naših storitev.

Najnovejša verzija politike zasebnosti vam je na voljo tukaj.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje:

MCED d.o.o, Finžgarjeva 4, 1000 Ljubljana,

Upravljavca osebnih podatkov lahko kontaktirate na:

tel. 040 696 404

e-pošta: marino@savvy.si

V nadaljevanju opisujemo katere podatke zbiramo, za katere namene ter kako jih obdelujemo.

1. Osnovne definicije

V tem odseku so vam na voljo osnovne definicije, povezane z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo.

Vsak pojem ima znotraj te Politike pomen, kot je opredeljen spodaj.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika (npr. ime, priimek, e-naslov, podatki o uporabi naše spletne strani, ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov. Upravljavec vaših osebnih podatkov je MCED d.o.o.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Več o obdelovalcih najdete v točki 4 te Politike.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, vpogled, spremembe in druge posege, vključno z brisanjem in anonimizacijo.

2. Na koga se ta politika zasebnosti nanaša?

Ta politika zasebnosti opredeljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja MCED d.o.o. v okviru:

  • uporabe spletne strani aritmija-srca.si.si
  • poslovnega sodelovanja z MCED d.o.o.

3. Kako poteka obdelava osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke vedno obdelujemo na podlagi zakonitih in vnaprej določenih namenov. Več o obdelavi si lahko preberete v spodnji odsekih, ki so razdeljeni na različne aspekte obdelave, ki jo izvajamo. Vsa naša obdelava poteka na ustreznih pravnih podlagah, ki so pojasnjene spodaj.

Sem uporabnik spletne strani aritmija-srca.si.si

V kolikor uporabljate spletno stran (aritmija-srca.si.si) vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

Namen obdelave Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov

Pri uporabi naše spletne strani uporabljamo tudi piškotke, zato vas prosimo ,da si pozorno preberete tudi našo politiko piškotkov, ki vam je na voljo tukaj.

Kaj je profiliranje?

aritmija-srca.si.si izvaja blago profiliranje in avtomatsko obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so podali ustrezno soglasje.

Profiliranje nam pomaga, identificirati vaš interese in zanimanja, kar nam omogoča, da vam ponudimo vam prilagojene vsebine naših e-novic, ki bo bolj ustrezala vašim željam in potrebam. Brez osebnih podatkov pa ne moremo ustvariti profila posameznika, posledično pa prejmete zgolj naše splošne e-novice.

Za pripravo profila zbiramo naslednje osebne podatke:

  • Ime in e-naslov,
  • Podatki o prebiranju naših e-novic.

Na podlagi profila vam pošiljamo prilagojeno ponudbo preko e-pošte. Prav tako bo na podlagi profila posameznik prejemal določene ugodnosti.

Pri uporabi naše spletne strani uporabljamo tudi piškotke, zato vas prosimo ,da si pozorno preberete tudi našo politiko piškotkov, ki vam je na voljo tukaj.

4. Kdo lahko obdeluje moje osebne podatke?

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodelujemo so:

  • Google Analytics, ki nam omogoča statistične analize z agregiranimi podatki, brez identifikacije;

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Vaše osebne podatke posredujemo pogodbenim obdelovalcem zgolj na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo iznašali v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primeru, ko bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Kako ščitite moje osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo pri izvajanju naših storitev skrbno varujemo z različnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

Sem sodijo predvsem:

  • izobraževanje zaposlenih in naših poslovnih partnerjev z vidika varstva osebnih podatkov,
  • zavezanost zaposlenih in poslovnih partnerjev k varovanju osebnih podatkov in izvajanje nadzora,
  • redno posodabljanje in vzdrževanje naše strojne in programske opreme.

6. Kakšne so moje pravice?

Glede obdelave osebnih podatkov so vam na voljo naslednje pravice:

pravica do dostopa in izpisa: pravico imate pridobiti informacijo o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke ter informacije o obdelavi, ki jo izvajamo. Prav tako lahko zahtevate izpis osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas.

pravica do preklica privolitve, če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na elektronski naslov info@aritmija-srca.si.si. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da popravimo netočne ali nepopolne osebne podatke v zvezi z vami;

pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico doseči, da izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);

pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da začasno omejimo obdelavo vaših podatkov. Obdelavo lahko omejimo, če oporekate točnosti podatkov, če ste vložili ugovor k obdelavi (več o ugovoru spodaj), če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;

pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);

pravica do ugovora vam omogoča, da ugovarjate obdelavi, ki jo izvajamo na podlagi zakonitih interesov. Prav tako imate vedno možnost ugovarjati obdelavi za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Vsak ugovor bomo obravnavali in z obdelavo prenehali ,v kolikor se ne izkaže, da obstajajo nujni legitimni interesi, ki prevladajo nad posegom v zasebnost.

pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi imate pravico vložiti pritožbo. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu, ki se nahaja na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Več o Informacijskem pooblaščencu pa vam je na voljo na: https://www.ip-rs.si/.

7. Koliko časa hranite moje osebne podatke?

Namen obdelave Rok hrambe Nameni obdelave povezani z uporabo spletne strani

8. Imam dodatna vprašanja

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: marino@savvy.si.